Fotogalerie

Počítadlo stromů

2014-24 Zasazených

Neovocných:14200
Ovocných:1490

2024 Připravovaných

Neovocných:589
Ovocných :87

Zalesňování

Náš projekt zalesňování v Guatemale

Guatemala má jeden z nejvíce extenzivních a nejrozmanitějších lesních systémů v centrální Americe. Nachází zde domov cca 1.246 známých živočichů a 8.681 rostlin, z toho 13,5% je ohrožených. V dnešní době zde les zabírá plochu cca mezi jednou třetinou a čtvrtinou země, ale velice rychle mizí. Mezi lety 1990 a 2005 ztratila Guatemala 17% ze své celkově zalesněné plochy a celková míra deforestace vzrostla od roku 1990 ke 13%.

Populace guatemalského venkova patří mezi ty nejchudší ve Střední Americe. Pro přežití jsou zde lidé stále více závislí na přírodních zdrojích, tedy i na množsvtí stromů. Většina obyvatelstva na venkově zůstává bez možnosti zaměstnání, musí tedy žít a přežívat ze zdrojů z okolní půdy. Jejich chudoba a relativní nedostatek příležitostí k získání jiných zdrojů tepla znamená,že jejich lesy se kácejí velice rychle. Oficiální čisla ukazují, že ročně je odlesněno něco kolem 80.000 hektarů lesů, ale přesto jiné organizace uvádějí čísla až k 95.000 hektarů odlesnění ročně. Nebo-li 3% úbytku z celkové lesní plochy ročně. Dokonce ani národní parky zde nejsou v bezpečí. Nedávná studie ukázala,že dochází i k extenzivnímu kácení v Mayské biosférní přírodní rezervaci a v Národním parku Laguna del Tigre.

Přestože je 27% guatemalské půdy chráněno, většina této plochy je ale bohužel chráněna jen na papíře. Těžba zlata, výstavba silnic, sběr dřeva na topení a půda využívaná k pasení zvířat je důležitým faktorem v pokračujícím odlesňování v Guatemale. Odlesňování (deforestace) tedy začíná být velkým problémem a už nyní má obrovský dopad na životní prostředí. V různých částech země eroze půdy snižuje zemědělské výnosy, zatímco deforestované kopce jsou velice náchylné k sesuvům. V roce 2005 přišly sesuvy půdy ruku   v ruce s tropickou bouří Stan, která zabila více než 1500 lidí v zemi.

Projektem Love for Guatemala bychom se rádi připojili ke spoustě dalších podobných projektů na zalesňování naší planety. Za každý prodaný výrobek sázíme 2 stromy v Guatemale. Sčítání probíhá pravidelně 1x týdně a při každé cestě se uskutečňuje vysazovaní stromů v Guatemale, na které je zvána široká guatemalská veřejnost a příznivci projektu Love for Guatemala. Aktuální počet stromů, který byl a bude vysazen je aktualizován vždy na našem webu: www.loveforguatemala.com.

Naším cílem je vysazování stromů společně s místními komunitami. Zastupitelé dané komunity jsou součástí tohoto projektu a široká místní veřejnost. Zalesňování plní i edukativní složku celého procesu, kdy se místním lidem vysvětlují důsledky kácení stromů a prezentují se jim alternativy možného řešení přednesené místními odborníky.    

Mezi lety 2013-2023 Love for Guatemala vysadila na mnoha místech v Guatemale celkem  9200 neovocných a 1490 ovocných stromů.

Nyní napočítáváme stromy na další zalesňování. Naši snahu pomoci planetě můžete podpořit koupí jakéhokoliv výrobku nebo přímo koupit ovocné či neovocné stromy ve formě darovacího certifikátu na našem eshopu: Darovací certifikát – kup si strom.

Srdečně děkujeme

LFG

Pro více informací nás kontaktujte na info@loveforguatemala.com.
Reference: http://rainforests.mongabay.com